ד.ת.ה אתגרים בע"מ

Aerial overhead shot of fertilizer machine in a farming field during daytime

An aerial overhead shot of fertilizer machine in a farming